کسب وکار

خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را در سایت سپری کنید . منتظر نظرات خوب شما هستیم
شماره تماس دهیار روستا : 09132618741 شماره تماس مدیر سات : 09136949903

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

کسب وکار

در سالهای نه چندان دور کسب وکارهای در روستای امیران وجود داشت که امروزه اثری از برخی از انها  وجود ندارد. از شغل های ازمنه قدیم وجدید :

1-دشتبانی :یک نفر بعنوان دشتبان  که وظیفه ان حراست از دشت وصحرا بود ویکی از شغل های ثابت بود انتخاب دشتبان همیشه با هیجان خاصی صورت میگرفت وبعضا دو یا سه نفر کاندید دشتبانی بود ند به هر حال هر سال یک نفر دشتبان انتخاب میشد 

وظیفه دشتبان حراست وحفاظت از دشت بود مشابه شغل حراست امروز ادارات

ذیلا تعدادی از دشتبانها به رشته تحریر در امده امید است با همکاری دوستان نوشتار کامل تر گردد

دشتبانهای امهران

1-.مرحوم کربلائی محمد زائری (محمد شیر علی)

2-‘مرحوم حاج اکبر اسماعیل‘

3-مرحوم مشهدی حسن حسین عبدالله

4-مرحوم حسین زائری (حسین سلمان)

5-مرحوم حسین مسلمی (حسن محمد حسن).

6-مرحوم عباس زائری (عباس علی اسماعیل  پدر مرحوم محمد تقی)

7-مرحوم عباس زائری (عباس اسماعیل جعفر) پدر اقایان استاد جعفر ،حاج حسین ،علی اقا

8-مرحوم عزیز الله مسلمی پدر اقای حاج حسین مسلمی

إ9-‘حاج اکبر زائری و……

 

 

2-میراب:

وظیفه ان رسیدگی به وضیعت سرخ (استخر)امیران بوده وبستن وباز کردن سرخ برعهده

ایشان بود  میراب ها همگی از مقنی های محله راهمیان اردستان بودند واغلب از یک خانواده بودند

در واقع فرزندان مرحوم لطفعلی

1-حسین مسکین اردستانی معروف به حسین لطف علی

2-مرحوم عبدالحسین قادر زاده

3-مرحوم محمد مقنی

 واخرین میراب مرحوم حسین مسکین اردستانی (حسین میراب )بود.با توجه به نزدیکی محل استخر به اردستان این کار اغلب توسط اردستانیها صورت میگرفت.

 

 

3-چوپانی:

وظیفه چوپان بردن گله به صحرا بوده واز چوپانان 

افرادی چون حاج اسماعیل فلاح نزاد ,

مرحوم یار محمد تلک ابادی و….و

مرحوم فرج

ولی اغلب اوقات در امهران چوپانی بصورت دوره ای انجام میشد وهر خانواده ای موظف بود به نوبت یک روز گله را به صحرا ببرد  ویا هزینه انرا به یک نفر پرداخت میکردنند

4-خشت زنی :

وظیفه ان زدن خشت (مشابه اجر امروزی)را بر عهده داشتند واین امر توسط قالب های مخصوص صورت میگرفت از خشت زنان معروف

مرحوم محبعلی زائری 

مرحوم عباس زائری (عباس اسماعیل)

 

5-ریسندگی:

زنان ومردان(بیشتر زنان) در ازمنه قدیم اغلب توسط چرخ ریسی بخشی از درامد زنگی خود را تامین میکردند.

تقریبا تمامی زنان امهران امر ریسندگی مشغول بودند شب ها در چند کوچه تعدادی خانم واقا دور هم جمع میشدند وچرخ ریسی میکردند  یکی از پاتوق ها روبروی خانه مرحوم ملا غلامرضا

پاتوق دیگر انتهای کوچه ای موسوم به کوچه درازه(کوچه بالای مسجد )تقریبا محل مسجد امام حسن مجتبی

پاتوق دیگر روبروی خانه مرحم حسین مسلمی (حسین محمد حسن )

 

مرحومه حاج فاطمه زائری مادر اقایان حاج محمد تقی وحاج علی زائری

مرحومه فاطمه زائری همسر علی گداعلی

شوکت کبریائئ

و…….از ریسندگان چرخ بودند

 

6:پلو بافی :ا

این امر اغلب  نقطه مقابل چرخ ریسی بود منتها کلا توسط اقایون صورت میگرفت 

پاتوق پلو بافی در زیر درختان نارون روبروی منزل حاج حسین مسلمی بود

مرحوم حیدر زائری (حسین عبدالکریم)

مرحوم عباس زائری (اسماعیل)

مرحوم محبعلی

مرحوم حاج حسن زائری (حسن حسین عبدالله)

مرحوم حاج قنبر زائری و…..

از پلو بافان معروف بودند

 

 

7-قالی بافی:

پس ورود خانواده مرحوم سید حسن شمائی به امیران قال بافی توسط مرحوم معصومه شمائی در روستای امیران گسترش وتوسعه یافت وبا توجه به نوع نقشه وقالی (زواره ای).قالی بافی در مقایسه با روستاهای اطراف خصوصا تلک اباداز کیفیت نامرغوبی برخوردار بود ولی علیرغم امر فوق خانواده های زیادی از طرق قالی بافی امرار معاش میکردند ویا کمک خرج زندگی انها بود.در واقع قال بافی جایگزین  ریسندگی وپلوبافی گردید.

در مقاطعی قالی کمک زیادی به امرار معاش مردم کرد وتعدا زیادی وارد این حرفه شدند از جمله حاج محمد زائری (مرحوم مصطفی)

اوتقریبا در همه خانه ها دار قالی بر قرار بود

 

 

8:جمع اوری کپندول:

(نوعی بوته خود رو وجهت استفاده در امر گرمایش وپخت وپز کاربرد داشت)این توسط اکثر افراد روستا صورت میگرفت.

ومرحمه مرجان

از امروزی ها شهید حاج احمد

شهید ابراهیم

ااقایان محمود مسلمی

حاج اکبر مسلمی

9-حمامی :

حمام قدیمی در مجاورت اب انبار در اوایل دهه 1320  احداث گردیده

واز حمامی های که من یاد دارم

مرحوم علی زائری (علی اسماعیل)‘پدر حاج عباس زائری

حاج عباس زائری

حمام جدید که در محل کتابخانه قرار دارد درسالهای حدود 1355تاسیس شد وحمامیان ان

,مرحوم سید علی

,محمدزائری (محمد شیخ),

مرحوم استاد عباس حاتمی

و……از حمامیهای ان زمان بودند.

-10: -کدخدا:

کدخدا نقش شورای امروزی را بر عهده داشتند جدای بر طرف کردن مشکلات در امر سرباز بگیری و موارد مشابه کمک دولت مرکزی بودند واز کدخدایان معروف

مرحوم قاسم شیخ ,ظاهرا بیشترین مدت کدخدا ایشان بوده است 

مرحوم حسن   شیخ که حدود 6 ماه کدخدا بوده

مرحوم اسکندر مسلمی دو سال وسالهای 1314 تا 1316(یا 1346 تا 1318)

و… اخرین کدخدا مرحوم محمد زائری

معروف به محمد شیرعلی .

11-نانوایی

:از نانواهامیتوان اقلیما زائری(همسر مرحوم حسن نصرالله),

مرحوم مرجان زائری

مرحوم جواهر زائری همسر عباس اسماعیل

ومعروف ترین نانوامرحوم معصومه شمائی ….را نام برد.

در حال حاضر نانوائی توسط حسن عربشاهی اداره میشود وقبل از ایشان هقای امرلله کریمی عهده دار این امر بودند.

12- قصابی :

میتوان از مرحوم محمد تقی زائری 

واستاد عباس حاتمی یاد کرد.

13-مرحوم استاد عوض  زائری که از شخصیت های برجسته روستا بودند ودر زمان خود از شخصیت خاصی برخور دار بودند وسخنان حکیمانه وپند واندرز های ایشان زبانزد خاص وعام بود جدای از شغل کشاورزی, ایشان حکمیت وطبابت ونقش شورای حل اختاف را نیز برعهده داشتند.اعمالی نظیر ختنه کودکان ,ارایشگری که ان روزها به ان عمل اصلاح میگفتند وبرخی کارهای خاص دیگر را نیز انجام میدادند.

14-فروش نمک

برخی از کویر نمک نمک را جدا کرده وبه روستاهای اطراف وشهر نطنز واردستان میبردند ومیفروختند .

از مرحوم حسن زائری(حسن نصرالله)

مرحوم کرم زائری ,

مرحوم علی زائری(علیشاه)و…..رامیتوان نام  از پیش فراولان این شغل نام برد.

15- خیاطی فرزندان مرحوم حاج عوض     :

حاج یدالله زائری و

مرحوم حاج فضل الله زائری از خیاطان قدیمی

اقای ناصر مکتوبی وحسین زائری واکبر زائری  وعلی زائری از خیاطان جدید میباشند.

 

16-بنائی:

 

 

از بنا های معروف مرحوم حاج یدالله زائری(معمار ),

حاج نصرالله زائری

,حاج محمد زائری (حاج محمد دخیل ),

استادجعفر زائری (جعفر عباس اسماعیل)

مرحوم حاج حسین زائری(حاج حسین اسماعیل),

حاج رضا زائری(حاج رضا اسماعیل),

حاج رضا زائری (حاج رضا حبیب),

حسین زائری(ارباب)

ومعمار(محمد حسن گدا علی) در زمان ایشان تعداد زیادی بنا شدند 

و..حاج رضا زائری و اخوی ایشان مرحوم حاج حسین مسلمی از بنا های مطرح تهران بودند ……….

7-بقالی 

در سالهای نه چندان دور حاج حسن زائری (حاج حسن فاطمه)معروف به حاج حسن دکانداریک مغازه بقالی در مجاورت مسجد جامع را اداره میکردند.

ودر حال حاضر مغازه اضغر زائری ,مجید زائری ,سید عباس زائری ,مغازه مرحوم عباس مسلمی

16-مبلغ اسلامی

:مرحوم ملاکریم ,

ملاحسین

,ملا هاشم و………اخرین فرد از این خانواده مرحوم اخوند ملا غلامرضا زائری که از سطع علمی فوق العاده ای برخور داربودند.در ضمن حجت الاسلام سید رسول نیازی مبلغ روستا میباشند.

17-کفاشی

مرحوم استاد فضل الله کریمی (استا دفضل الله شهرابی )از کفش دوز های حرفهای قدیم بودند ومدتی دراردستان کارگاه کفش دوزی داشتند.

17-معلمی:

تعدادزیادی از جوانان روستا به شغل شریف معلمی روی اوردند ازجمله حاج حسن زائری(حاج علی اکبر),

مصیب زائری(حاج مسلم,)

عباسعلی زائری(حاج حسن ),

عباس زائری(رضا محمد))و…………

18-اسیابانی:تاکنون چها ر اسیاب در امیران احداث شده است

اولین اسیاب موسوم به اسیاب محمد (از طایفه اقا ولی )که تا حدود بیست سال قبل اثار ان باقی بود به نام اسیاب محمد

دومین اسیاب مرحوم سید حسن شمائی زواره ای که از مهاجران زواره میباشند واسیاب ابی ودر مسیر اب قنات ودر مکانی به همین نام که امروزه با نام طرح اقا ناصرشناخته میشود احداث گردید وتوسط فرزندان ان مرحوم اداره میشد. 

ناگفته نماند این اسیاب در سالهای اول چندین نفر بصورت موقت اسیابانی را انجام دادند که فعلا فراموش کرده ام 

    سومین  اسیاب توسط حاج علی اکبر زائری ودر منزل نامبرده (کوچه پائین ) راه اندازی گردید

 چهارمین  اسیاب توسط سید عباس شمائی (فرزند مرحوم سید حسن موسس اولین اسیاب)در منزل نامبرده تاسیس وتاکنون مشغول به کار میباشد.

19-مقنی گری:

به حفر چاه مقنی گری گویند که از مقنی های معروف حاج ذبیع الله زائری

,مرحوم حاج رمضان زائری

,مرحوم استاد عباس حاتمی

,سید محمدشماعی

,رضا زائری (حسین رضا)و….. از مقنی های امیران میباشند.

20-موتور سازی این امر امروزه توسط علی حاتمی انجام میگیرد.

21-کشاورزی :همانطور که قبال به این امر پرداخته شده در امیران اب به صورت هشت شبانه روز تقسیم بندی میشود. از کشاورزان معروف میتوان از حاج اسماعیل زائری (رضاقنبر),حاج قنبر مسلمی,حاج مسلم زائری,حاج اکبرزائری ,و………میتوان نام برد

از محصولات کشاورزی میتوان به گندم ,جو, منداب(امروزه کشت نمیشود),چقندر,شلغم(شلغم امیران در منطقه از شهرت خاصی برخوردار میباشد),پیاز,زردک(از خانواده هویج),شاهدانه,پنبه وخربزه ,هندوانه و…….

ازمحصولات باغی میتوان از انار ,انجیر, انگور ,پسته و…..رانام برد

22-اهنگری:چندین کارگاه اهنگری در مقاطع مختلف توسط اهالی امیران در اردستان تاسیس شده است از جمله کارگاه امیر حاتمی ,حاج قاسم زائری و….وکارگاه اهنگری علی عرب شاهی فعلا در روستای امیران دایر میباشد.

24- دامپروری:پرورش گاو ,گوسفد ,بز ,مرغ وخروس و..از قدیم الایام در بین مردم رواج داشته وبیشتر به صورت سنتی به این مقوله توجه میشده  ومحصولاتی چون ماست شیر سرشیر کره تخم مرغ و….

وعده زیادی از اردستان واطراف جهت خرید محصولات خصوصا ماست وتخم مرغ به امیران

میایند ودر روزهای دوشنبه وپنجشنبه ماست امیران به صورت گسترده  در سطح شهر اردستان خصوصا در منطقه بازار توزیع میشود .ولی پس از احداث جمع اوری مرکز شیر در امیران(تنها مرکز شیر در اردستان)به مقوله فوق کمتر توجه میشود.

25-کرباسی بافی:

فرزندان مرحوم مشهدی حسن عباس مرحوم حاج حسن زائری ومرحوم حاج رضا زائری  به امر کرباسی بافی مشغول بودند. حاج رضا زائری یک دوره اموزش کرباسی بافی را در منزل خداپرستان (پدر بزرگ دکتر اکبر خدا پرستان )اموزش دیدند وبه امر در روستا پرداختند

26

تاجران خامه وپشم  همچنانکه در بالا در خصوص چرخ ریسی وپلو بافی توضیح دادم مواد اولیه ان که شامل پشم وخامه میشد توسط تعدای افراد به  از زواره به امهران وارد میکردند ومردم پشم ویا خامه را میگرفتند وپس از چرخ ریسی وپلو بافی  به صاحبش پس میدادند از تاجران  خامه وپشم

مرحوم حاج رضا زائری (رضا محمد )

حاج قنبر زائری

البته حاج حسن زائری مدتی در اردستان فروشنده عمده خامه بودند

27 مرحوم حاج عباس مسلمی (عباس حسن)  واحتمالا حاج حسن زائری نیز دار قالی بر پا میکردند

 تعدای زیاد از شغل های قدیمی وجود داشته که خواهشا ضمن مطالعه وسعی شود مجموعه فمق تکمیل گردد

 

تهیه وتنظیم  :  دکتر حسین زائری امیرانی

  • بازدید : 730 بازدید
  • تاریخ ارسال : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۵
  • نویسنده : دکتر حسین زائری امیرانی
  • دسته : روستای امیران


ارسال نظر