Tag Archive : انسان.امیران کبیر.

۰

ارزش انسان

       روستای امیران      4 نوامبر, 2013

جوان ثروتمندی نزد یک انسانی وارسته رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست. مرد او را به کنار پنجره برد و پرسید: “پشت پنجره چه می بینی؟” “آدمهایی که می آیند و می روند و گدای کوری که…… بیشتر »