Tag Archive : بنیاد مسکن زمین اخطار

۰

اخطار جهت نساختن زمین مسکونی

       اثار تاریخی / روستای امیران      24 آگوست, 2013

این روزها زمزمه هایی شنیده میشود مبنی بر اینکه بنیاد مسکن به مالکینی که در زمینهای واگذاری به انها ساخت و ساز ننموده اند اخطاریه دادگاه داده است و توجیه این است که در روستایی که با کمبود و بحران…… بیشتر »