Tag Archive : دیدار دهیار

۰

دیدار اهالی و دهیار روستا بادکتر بخشایش نماینده مردم اردستان

       روستای امیران      19 دسامبر, 2013

در روز  گذشته  چند تن ااز اهالی و دهیار روستا در دیدار مردمی با دکتر بخشایش  در بخشداری زواره دیدار  وگفتگو کردند  در این دیدار مسائل وکاستیها بررسی گردید ودکتر بخشایش در خصوص پیگیری قول مساعد  دادند. در خصوص مشکل…… بیشتر »