Tag Archive : سمپاشی دامداری،

۰

سمپاشی اماکن دامی روستا

       روستای امیران      2 ژوئن, 2014

در روز یکشنبه 1393/03/11 کار سمپاشی اماکن دامی روستا اغاز گردید .در این طرح که از طرح های دهیاری روستا میباشد وهر ساله با استقبال و مشارکت اهالی در این فصل انجام میگردد کلیه اماکن دامی و مکانهای نگهداری طیور…… بیشتر »