تصاویر خاطره انگیز و قدیمی از چند دهه پیش فوتبال امیران

خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را در سایت سپری کنید . منتظر نظرات خوب شما هستیم
شماره تماس دهیار روستا : 09132618741 شماره تماس مدیر سات : 09136949903

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

تصاویر خاطره انگیز و قدیمی از چند دهه پیش فوتبال امیران

http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2015/07/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-1.jpg
http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2015/07/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-2.jpg
http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2015/07/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-3.jpg
http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2015/07/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-4.jpgامیر گفته است :

محمد رضا گفته است :

sajjad گفته است :

خیلی عالی مرسی

لطفا بیشتر از قدیم های روستا بزارید تشکر


ناشناس گفته است :

عکسهایی که شهداء امیران در جمع دوستان هستند بگذارید


ابی گفته است :

خوبه چره کمه اخه چررررررررررررررررررررررررررررررررررررره


ارسال نظر