۰

فرارسيدن مام محرم ايام سوگواری سرورشهيدان تسليت باد

       روستای امیران      15 اکتبر, 2015

فرارسيدن مام محرم ايام سوگواری سرور آزادگان جهان امام حسين (ع) را تسليت می گوييم محرم، ماه ايثار و از جان گذشتگی، ماه حماسه و شجاعت و جوانمردی و ماه ظلم ستيزی و مبارزه با ذلت است. محرم ماه شور…… بیشتر »