ثبت نام و آمار گیری نفوس و مسکن ۹۵ در دهیاری روستای امیران

خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را در سایت سپری کنید . منتظر نظرات خوب شما هستیم
شماره تماس دهیار روستا : 09132618741 شماره تماس مدیر سات : 09136949903

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

ثبت نام و آمار گیری نفوس و مسکن ۹۵ در دهیاری روستای امیران

ثبت نام و آمار گیری نفوس و مسکن ۹۵ در دهیاری روستای امیران

 

http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpgارسال نظر