مراسم عزاداری در روز تاسوعا

خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را در سایت سپری کنید . منتظر نظرات خوب شما هستیم
شماره تماس دهیار روستا : 09132618741 شماره تماس مدیر سات : 09136949903

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

مراسم عزاداری در روز تاسوعا

مراسم عزاداری و زنجیر زنی در روز تاسوعا در امام زاده سید ابوالحسن روستای کچو روستاق و امام زاده شاه مراد تلک آباد به روایت تصویر .

http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-1.jpg

 

http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-2.jpg

http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-3.jpg

 

%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af-1

http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-2.jpg

http://www.amirankabir.ir/wp-content/uploads/2016/10/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-3.jpg

 ارسال نظر