آرشيو مهندسی آبیاری

خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را در سایت سپری کنید . منتظر نظرات خوب شما هستیم
شماره تماس دهیار روستا : 09132618741 شماره تماس مدیر سات : 09136949903

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

مهندسی آبیاری روستای امیران

مهندسی آبیاری روستای امیران ابیاری امروزه براساس ساعت صورت میگیرد ولی تا جند سال قبل بر اساس واحدی به نام سرجه ویا سرقه صورت میگرفت مجموع آب در هشت شبانه روز تقسیم میشود واین مدت (هشت شبانه روز)به 1440سرجه تقسیم میشود که هر سرجه حدود 8دقیقه میباشد.در شرایط فعلی نیز خرید وفروش اب بر اساس […]

ادامه مطلب