۰

دالان بهشت

       روستای امیران      6 آوریل, 2015

    بیایید همسفرم شوید در جاده مه آلود کودکی هایم مقصد سفر،روستایی در حاشیه کویر مرکزی ایران به نام “امیران” اگر از شبهای پرستاره کویر شنیده اید،من آن را دیده ام شبهای تابستان که بالای پشت بام می خوابیدیم…… بیشتر »