Category Archive : محصولات کشاورزی

۱

محصولات کشاورزی روستای امیران

       روستای امیران / محصولات کشاورزی      8 آگوست, 2012

محصولات کشاورزی روستای امیران باغ های بزر گ وقدیمی انار وانجیر پسته .سنجد و … میوه های چون خربزه هندوانه . طالبی و … واز غلات میتوان گندم وجو و … منداب .کنجد. شاهدانه . ذرت . و……….. دیگر محصولات…… بیشتر »