Category Archive : کسب و کار روستا

۵

کسب و کار روستا

       روستای امیران / کسب و کار روستا      7 اکتبر, 2012

 کسب و کار روستا در سالهای نه چندان دور کسب وکارهای در روستای امیران وجود داشت که امروزه اثری از برخی از انها  وجود ندارد. از شغل های ازمنه قدیم وجدید : 1-دشتبانی :یک نفر بعنوان دشتبان  که وظیفه ان حراست از دشت…… بیشتر »