Tag Archive : آثار تاریخی روستا

۰

آثار تاریخی روستای امیران

       اثار تاریخی / روستای امیران      17 اکتبر, 2014

آثار تاریخی روستای امیران تا حدود 20 سال قبل ترکیب امیران کهنه دست نخورده بود و لیکن امروزه به جز دیوار قلعه . بقایای مسجد قدیمی که اکثر قدیمی ها معتقدند بر روی اتشکده بنا شده . واب انبار و…….. بیشتر »