Tag Archive : امیران در اسنادخارجی و فاصله امیران تا شهر ها و روستاهای ایران و فرودگاه نزدیک امهران

۰

امیران در اسنادخارجی و فاصله امیران تا شهر ها و روستاهای ایران و فرودگاه نزدیک امهران

       روستای امیران / فاصله امیران تا شهر های ایران      9 دسامبر, 2012

امیران یا امهران در اسنادخارجی و فاصله امیران تا شهر ها و روستاهای ایران و فرودگاه نزدیک امهران فاصله روستای امهران ویا امیران تا شهر ها وروستاهای ایران (مبدا امهران قدیمی میباشد) در جدول زیر فاصله روستاها وشهرهای مختلف ایران…… بیشتر »