Tag Archive : خبر : افتتاح نمازخانه

۰

خبر : افتتاح نمازخانه

       روستای امیران      1 فوریه, 2013

شهدا شمع محفل بشریتند سالن نماز خانه دبیرستان شهیدان ابراهیم و محمود زائری به مساحت ۱۰۰ متر مربع با حضور پدر شهیدان و اهالی روشتا افتتاح شد و به بهر برداری رسید .