Tag Archive : شعر

۱۷

شعری درباره روستای امیران

       روستای امیران / شعری درباره روستا      11 آگوست, 2012

امیران ، ای دیار سبز جاوید     زنورت روشن آمد ماه وخورشید نوشتم سر درت ماهِ زمین و آسمانی      تو تنهاعشقِ من دراین جهانی امیران ، ای دیار نار و صیفی    بود روشن ز رویت ماه وناهید نوشتم…… بیشتر »