Tag Archive : غذای مختص امیران

۴

غذای مختص روستای امیران

       روستای امیران / غذای مختص روستا      8 آگوست, 2012

غذای مختص روستای امیران وجود نداشت گوشت . گوشت را به نحو مخصوص در ظرف خاص جهت زمستان نگهداری میکردند. کاچی=یک غذای مخصوص منطقه وازارد ذرت سفید  وکشک تهیه میشود ومعمولا انرا با قورمه میخورند کسی که سرما خورده باشد ان را با…… بیشتر »