Tag Archive : مشاهیر و بزرگان

۱

مشاهیر و بزرگان

       روستای امیران / مشاهیر و بزرگان      24 دسامبر, 2012

در خصوص تاریخ امیران وافرادی که به نحوی در سرنوشت دیگران تاثیر داشته اند تا کنون مطلب خاصی مشاهده نشده است .علیرغم وجود مکتب خانه از سالهای دور فکر میکنم قبل از سال 1300 این روستا مردانی با سواد وتحصیل…… بیشتر »