Tag Archive : امیران یا امهران را به چه میشناسند

۰

امیران یا امهران را به چه میشناسند

       روستای امیران      24 دسامبر, 2012

سلام در این فکر بودم که امیران را به چه میشناسند … شاید نام مهرگان امهران برای برو چه های امهران نام اشنای باشد نام یکی از قدیمیترین مدارس (دبستان شهرستان.).در منطقه وجایی که دهها فارغ التحصیل ودهها شهید جانباز…… بیشتر »